JOUTSAN BIOKAASULAITOS

JOUTSAN BIOKAASULAITOS

• Laitos valmistunut vuonna 2014
• Automatisoitu jatkuvatoiminen märkämädätyslaitos hygienisointiprosessilla
• Jätteiden vastaanottokapasiteetti 5 000 tonnia / vuosi
• Kapasiteettia jopa 10 000 tonnia / vuosi
• Laitetoimittajana Metener Oy

 

 

FAKTOJA LAITOKSESTA

RAAKA-AINEET

Suurin osa raaka-aineista tulee lähikuntien elintarvikesektorin alkutuotannosta ja jatkojalostuksesta, sekä muun teollisuuden sivuvirroista.

BIOKAASULAITOKSEN LOPPUTUOTTEET

Vuosittain syntyy lannoitevalmistetta / maanparannusainetta noin 200–300 peltohehtaarin lannoittamiseen lähiseudun viljelijöille. Biokaasua syntyy parhaimmillaan noin 200 henkilöauton vuosikulutukseen. Laitos myös tuottaa prosessin tarvitseman energian biokaasusta.

BIOKAASULAITOKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Biokaasulaitoksen merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät kasvihuonekaasupäästöjen vähenemisestä niin liikenteessä, jätteen käsittelyssä kuin lannoitteidenkin tuottamisessa. Lisäksi liikenteen terveydelle haitalliset päästöt (SOx, NOx ja hiukkaset) alenevat merkittävästi.