biokaasun tankkausasema

oma tankkausasema nelostien varressa

Joutsan biokaasulaitoksella on oma tankkausasema Nelostien varressa! Tulossa on myös toinen tankkausasema Lievestuoreelle. Lievestuoreen tankkausasema avataan vuoden 2022 loppuun mennessä. Lievestuoreen tankkausasemalle tuodaan ensin biokaasu Säkylästä, kunnes Joutsan biokaasulaitoksen tuotto saadaan nostettua vastaamaan kahden tankkausaseman tarvetta.

Laitoksen mädätysprosessissa syntynyt biokaasu puhdistetaan poistamalla siitä epäpuhtauksia ja hiilidioksidia. Puhdistus tapahtuu laitoksen omalla puhdistuslaitteistolla, jossa on puhdistuskapasiteettia 60 Nm3/h. Puhdistuksen jälkeen jäljelle jäänyt biometaani on valmista syötettäväksi putkistoa pitkin laitoksen läheisyydessä sijaitsevalle tankkausasemalle käytettäväksi liikennepolttoaineena.

tankkausaseman sijainti

Osoite asemalle: Mämmiläntie 38, 19650 Joutsa

tankkausaseman status

Tankkausasema avattu, tervetuloa tankkaamaan 1.85€/kg!